Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
13/KH-SGDĐT 07/02/2024 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Triển khai thưc hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk
11/KH-SGDĐT 26/01/2024 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” của Sở Giáo dục và Đào tạo
192/KH-UBND 11/12/2023 Kế hoạch, Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024) với chủ đề "Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc" của UBND tỉnh