Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
10/2022/QH15 01/07/2023 Luật, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023