18/2023/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 18/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 26/10/2023
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, có hiệu lực từ ngày 12/12/2023
Xem văn bản Xem Online
Tải về