22/2021/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 22/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 20/07/2021
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/07/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Có hiệu lực ngày 5/9/2021
Xem văn bản Xem Online
Tải về