• Nguyễn Trúc Sinh
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 0979172071
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân GD QPAN - Lịch sử
 • Võ Văn Tiến
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân GDTC
 • Trần Đông Bắc
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 0918168898
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân GDTC