• Chi bộ Đảng
 • Chi bộ Đảng
 • Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng
 • 02623602788
 • thptvonguyengiapdaklak.edu.vn
 • Võ Minh Ngoan
 • Chi bộ Đảng
 • Phó bí thư chi bộ
Nguyễn Chí Trung
 • Nguyễn Chí Trung
 • Chi bộ Đảng
 • Chi uỷ viên
 • 0945888058
 • chitrungeakar@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Thạc sĩ Hoá học - Trung cấp LLCT-HC
 • Phương Hữu Tiệp
 • Chi bộ Đảng
 • Chi uỷ viên
 • 0948633357
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân GDTC - Trung cấp LLCT
 • Trần Thị Hoa
 • Chi bộ Đảng
 • Chi uỷ viên
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân Ngữ Văn