Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Điều lệ trường THPT và Trường phổ thông có nhiều cấp học
Số 26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số 58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư, Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá và xếp loại học sinh THCS và THPT