Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 24/2023/TT-BGDĐT 11/12/2023 Thông tư, Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh. Có hiệu lực thi hành từ ngày 26/01/2024
Số: 18/2023/TT-BGDĐT 26/10/2023 Thông tư, Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, có hiệu lực từ ngày 12/12/2023
Số: 22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/07/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Có hiệu lực ngày 5/9/2021
Số 32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Điều lệ trường THPT và Trường phổ thông có nhiều cấp học
Số 26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Thông tư, Thông tư 21/TT-BGDĐT về quả lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số 58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư, Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá và xếp loại học sinh THCS và THPT