24/2023/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 24/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 11/12/2023
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh. Có hiệu lực thi hành từ ngày 26/01/2024
Xem văn bản Xem Online
Tải về