Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 03, 04, 05/QĐ-THPT 05/01/2024 Quyết định, Ban hành các quyết định thành lập các Ban chỉ đạo, Tổ trọng tài, Ban giúp việc tổ chức Hội Khoẻ Phù Đổng cấp trường năm học 2023- 2024
Số: 4725/QĐ-BGDĐT 30/12/2022 Quyết định, quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 Ban hành bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
658 28/10/2022 Quyết định, Quy chế đánh giá công nhận sáng kiến của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Ban hành kèm theo quyết định số 658/QĐ-SGDĐT
Số: 39/2022/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định, Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lắk về Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý. Có hiệu lực từ ngày 24/10/2022
Số 147/QĐ-SGDĐT 11/05/2020 Quyết định, Quy chế xét, công nhận sáng kiến của ngành giáo dục Đắk Lắk