Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
13/KH-SGDĐT 07/02/2024 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Triển khai thưc hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk
11/KH-SGDĐT 26/01/2024 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số 03, 04, 05/QĐ-THPT 05/01/2024 Quyết định, Ban hành các quyết định thành lập các Ban chỉ đạo, Tổ trọng tài, Ban giúp việc tổ chức Hội Khoẻ Phù Đổng cấp trường năm học 2023- 2024
24/CT-UBND 26/12/2023 Chỉ thị, Chỉ thị phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2024
Số: 24/2023/TT-BGDĐT 11/12/2023 Thông tư, Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh. Có hiệu lực thi hành từ ngày 26/01/2024
192/KH-UBND 11/12/2023 Kế hoạch, Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024) với chủ đề "Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc" của UBND tỉnh
Số: 18/2023/TT-BGDĐT 26/10/2023 Thông tư, Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, có hiệu lực từ ngày 12/12/2023
Số: 1527/SGDĐT-GDTrH-GDTX 20/09/2023 Công văn, V/v triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật – Khởi nghiệp cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk
10/2022/QH15 01/07/2023 Luật, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023
Số: 4725/QĐ-BGDĐT 30/12/2022 Quyết định, quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 Ban hành bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
658 28/10/2022 Quyết định, Quy chế đánh giá công nhận sáng kiến của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Ban hành kèm theo quyết định số 658/QĐ-SGDĐT
Số: 39/2022/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định, Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lắk về Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý. Có hiệu lực từ ngày 24/10/2022
Trang 1 / 212»