Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
4040/BGDĐT-GDTrH 19/09/2021 Công văn, Hướng dẫn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021-2022
Số 5512/BGDĐT-GDTrH 18/12/2020 Công văn, Công văn 5512 của Bộ GDĐT hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục
Số 32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Điều lệ trường THPT và Trường phổ thông có nhiều cấp học
Số 26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số 147/QĐ-SGDĐT 11/05/2020 Quyết định, Quy chế xét, công nhận sáng kiến của ngành giáo dục Đắk Lắk
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số 58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư, Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá và xếp loại học sinh THCS và THPT