Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 1527/SGDĐT-GDTrH-GDTX 20/09/2023 Công văn, V/v triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật – Khởi nghiệp cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk
4040/BGDĐT-GDTrH 19/09/2021 Công văn, Hướng dẫn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021-2022
Số 5512/BGDĐT-GDTrH 18/12/2020 Công văn, Công văn 5512 của Bộ GDĐT hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục