4725

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 4725/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/12/2022
Loại văn bản Quyết định,
Trích yếu quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 Ban hành bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Xem văn bản Xem Online
Tải về