39/2022/QĐ-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 39/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2022
Loại văn bản Quyết định,
Trích yếu Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lắk về Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý. Có hiệu lực từ ngày 24/10/2022
Xem văn bản Xem Online
Tải về