Lịch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2023-2024

Lịch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Kế hoạch công tác tuần 09 năm học 2023-2024

Kế hoạch công tác tuần 09 năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ I năm học 2023-2024

Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ I năm học 2023-2024

Lượt xem:

Ma tran de kiem tra giua ki 1 khoi 12 Ma tran de kiem tra giua ki 1 khoi 11 Ma tran de kiem tra giua ki 1 khoi 10 ...
Kế hoạch công tác tuần 08 năm học 2023-2024

Kế hoạch công tác tuần 08 năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Kế hoạch công tác tuần 7 năm học 2023-2024

Kế hoạch công tác tuần 7 năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Kế hoạch công tác tuần 06 năm học 2023-2024

Kế hoạch công tác tuần 06 năm học 2023-2024

Lượt xem:

...
Kế hoạch công tác tuần 5 năm học 2023-2024

Kế hoạch công tác tuần 5 năm học 2023-2024

Lượt xem:

...